آزگٱ قانۊن دؽاری نۉعؽ ٱنجمٱن چٱک چناٛیی (مٱشڤرٱتی) ڤا اْختؽارؽا اؽجاد، اْسلا ۉ لٛٱغڤ قانۊن ٱ. آزؽا قانۊن نؽا ڤا نوم‌ؽا جۊرڤاجۊرؽ اْشناختٱ مۊئٱن، بؽشتری نومؽا ڤ کار رٱتٱ بیٱ پارلمان یا مٱجلس ٱ.

سی دونسمٱنیا بؽشتر دبارٱ آزگٱ قانۊن دؽاری د کومرٱڤلات اْسلامی اؽروݩ ڤ مٱقالٱ ٱمجلس شۉرا اْسلامی موراجعٱ بٱکؽت.


سرچشمٱڤیرایئشت