نوم جاگه اصلی نه واز بکیت.
IranAlborz-SVG.svg

آستون البرز یأکئ د 31 گئله آستوٙنا ڤئلات ئیرونه. ئی آستوٙن ھا د شومال أفتونئشینئ ڤئلات ئیرون و مینجاڤأنئش شأرئ کئرأجه.

سأرچئشمەڤیرایئشت