نوم جاگه اصلی نه واز بکیت.

سامسون نوم یٱکیٛ د آستونیٛا ڤلات تۏرکیٱ ئا کاْ پاتٱختش شٱئر سامسون ٱ نفوس ای شهر د سال 2010 زایشتی نزیک وه یه ملیون و سیصدهزار کس بیه و ای آستون ها د بال دریا سئ آستون سینوپ ها د هارگه افتونشین ای آستون و آستون چوروم ها د افتونشین ای آستون و آستون آماسیه ها د هارگه آستون سامسون و آستون اردو ها د افتوزنون ای آستون و بیشتر آستونا پرنفوس و پیشکرده ولات ترکیه هان د بال دریا سئ ونو بهرکنون ولاتی آستون سامسونن که بوئن وه 17 گل محدوده. مصطفی کمال پاشا یا بوئه ترکیا جئن سی خودصلاداری ولات ترکیه نه د ای آستون د سال 1919 شرو کرد و ای آستون شهرآویشته یی وا دماتری نزیک وه 4000 سال داره و فره دماداره.

آستوݩ سامسون
Samsun ili
آستوݩ
Samsun in Turkey.svg
ڤلات  TUR
راساگٱ دریا سئ
پاتٱخت سامسون
دۉلت
 • فرموندار هوساٛین آکسوی
جاگٱپی
 • جاگٱپی کول
۹٬۵۷۹ km۲ (۳٬۶۹۸ sq mi)
نوفۊس(۲۰۱۰)
 • نوفۊس کول ۱٬۲۵۲٬۶۹۳
 • تٱپسن نوفۊس
۱۳۰/km۲ (۳۴۰/sq mi)
رازینٱ تیلیفوݩ ۰۳۶۲
رازینٱ ایزۊ ۳۱۶۶ TR-55
پلاک ماشین ۵۵
دیارگٱ www.samsun.gov.tr

ای آستون چار گل دریاچه داره که دو گلشو وه ای نومیا نوم دیارن دریاچه لادیک و دریاچه دومانلی ای آستون دریاچه یا کوچتری ئم داره الوت ای آستون شش گل گلال داره که نوم دیارترینشو یشیل ایرماق ، کیزیل ایرماک، کورتون سویو و گلال آپتال سویو ئن.

سرچشمٱڤیرایئشت