بنیتو موسولینی سؽاسٱتکار ۉ نوخوس ڤٱزیر ڤلات ایتالیا بیٱ.

بنیتو موسولینی
Mussolini mezzobusto.jpg
27th Prime Minister of Italy
مٱشقۊل ڤ کار

31 October 1922 – 25 July 1943

پاتشا Victor Emmanuel III
نوئا د Luigi Facta
دئما د Pietro Badoglio
Duce of Fascism
مٱشقۊل ڤ کار

23 March 1919 – 28 April 1945

نوئا د Position established
دئما د Position abolished
Duce of the Italian Social Republic
مٱشقۊل ڤ کار

23 September 1943 – 25 April 1945

نوئا د Position established
دئما د Position abolished
First Marshal of the Empire
مٱشقۊل ڤ کار

30 March 1938 – 25 July 1943

نوئا د Position established
دئما د Position abolished
Minister of Foreign Affairs
مٱشقۊل ڤ کار

5 February 1943 – 25 July 1943

نوئا د Galeazzo Ciano
دئما د Raffaele Guariglia
مٱشقۊل ڤ کار

20 July 1932 – 9 June 1936

نوئا د Dino Grandi
دئما د Galeazzo Ciano
مٱشقۊل ڤ کار

30 October 1922 – 12 September 1929

نوئا د Carlo Schanzer
دئما د Dino Grandi
Minister of the Italian Africa
مٱشقۊل ڤ کار

20 November 1937 – 31 October 1939

نوئا د Alessandro Lessona
دئما د Attilio Teruzzi
مٱشقۊل ڤ کار

17 January 1935 – 11 June 1936

نوئا د Emilio De Bono
دئما د Alessandro Lessona
مٱشقۊل ڤ کار

18 December 1928 – 12 September 1929

نوئا د Luigi Federzoni
دئما د Emilio De Bono
Minister of War
مٱشقۊل ڤ کار

22 July 1933 – 25 July 1943

نوئا د Pietro Gazzera
دئما د Antonio Sorice
مٱشقۊل ڤ کار

4 April 1925 – 12 September 1929

نوئا د Antonino Di Giorgio
دئما د Pietro Gazzera
Minister of the Interior
مٱشقۊل ڤ کار

6 November 1926 – 25 July 1943

نوئا د Luigi Federzoni
دئما د Bruno Fornaciari
مٱشقۊل ڤ کار

31 October 1922 – 17 June 1924

نوئا د Paolino Taddei
دئما د Luigi Federzoni
دونسمنیا شخسی
ڤ دی اۊمائن Benito Amilcare Andrea Mussolini
۲۹ جۊلای 1883 (1883-07-29)
Predappio, Kingdom of Italy
د دونیا رٱتن 28 April 1945 (اومر 61 سال)
Giulino di Mezzegra, Kingdom of Italy
قۉر San Cassiano cemetery, Predappio, Italian Republic
زایارٱڤٱندی Italian
پارتی سیاسی National Fascist Party (1921–1943)
ڤابستاٛیی سیاسی هٱنی
هومسر Rachele Guidi (زن هاسن ۱۹۱۵–۱۹۴۵)
دا بۊٱ
بچٱیا
کاٛسمداری
  • Politician
  • Journalist
  • Novelist
  • Teacher
اٛمزا
خدمت جٱنیاری
خدمات/شاخٱ  Royal Italian Army
سالیٛا خدمت 1915–1917 (active)
گیرینج
یگان 11th Bersaglieri Regiment
جمجالیٛا/جٱنیا


سرچشمٱڤیرایئشت