تۊماس آلڤا اْدیسون ڤ اْنڳلٛیسی ːThomas Edison (ڤ دی اومایٱ د ۱۱ فڤریٱ ۱۸۴۷ - د دۏنیا رٱتٱ د ۱۸ اوکتوبر ۱۹۳۱) نھاساز اْمریکایی بی. لٛامپ رشتاٛیی ناْ نھاسازی کرد.

تۊماس اْدیسون
Thomas Edison2.jpg
ڤ دیر اومایٱ تۊماس آلڤا اْدیسون
1847
میلان، اوھایو، اْمریکا
د دۏنیا رٱتن 1931
ڤست اورٱنج، نیوجرسی، اْمریکا
زایارٱڤٱندی اْمریکایی
آمۊختارکاری خود آمۊختارکار
کسم نھاساز، اومۊری کار
دین دایست
هومسریٛا ماری اْستیل ڤل (زن هاسن ۱۸۷۱–۱۸۸۴)
مینا میلر (زن هاسن ۱۸۸۶–۱۹۳۱)
بٱچٱیا ماریون اْستلاْ اْدیسون(1873–1965)
تۊماس آلڤا اْدیسون. (1876–1935)
ڤیلیام لزلی اْدیسون(1878–1937)
مادلین اْدیسون (1888–1979)
چارلز اْدیسون (1890–1969)
تودور میلر اْدسون (1898–1992)
دا بوئٱ سامول اودگن اْدیسون. (1804–1896)
نانسی ماتیۊس اْلیوت(1810–1871)
اْمزا Thomas Alva Edison Signature.svg
Thomas Edison2.jpg

زیشتڤیرایئشت

کارؽاڤیرایئشت

رٱڤٱندیاری بٱرقڤیرایئشت

گرامافونڤیرایئشت

لٛامپ رشتاٛییڤیرایئشت

سیم نماڤیرایئشت

سالؽا آخر زیشتڤیرایئشت

سرچشمٱڤیرایئشت