جاؽزٱ نوبل موتبٱرترین جاؽزٱ دونسمٱنی ئٱ کاْ ماٛیٱنش ڤ دونسمٱن. جاؽزٱ نوبل د سال ۱۸۹۵، ڤ ڤٱسؽٱت کارخونٱ دار ۉ کیمیادو ناْ سوئدی، آلفرد نوبل کاْ بؽشتر ڤٱ ناْ سی راس کردن دیلامیت مؽشناسٱن دۏرس بیٱ .


سرچشمٱڤیرایئشت