جیدی (وه عبری|יהודים‎) وه کسی موئن که وه جیدیت ائتقات داره. ره رویا جیدیت چه نو جیدیا و چه کسونایی که د لون جید ن موئن وشو جیدی.

لۉن جید
موسی بن میمون
اٛمی نودر
فرانتس کافکا
شۊلۊم آلیخم
دیڤید بن گۊریۊن
مارک شاگال
آلبرت ٱنشتٱین
ناتالی پورتمٱن
باروخ اٛسپینوزا
کول نوفۊس
۱۳٬۷۴۶٬۱۰۰–۱۷٬۹۳۶٬۴۰۰
راساگٱیا ڤا نوفۊس ڤرتیٱگر
اٛسرائیل ۶٬۰۴۲٬۰۰۰
ڤولاتچٱیا یٱکاگرتٱ آمریکا ۵٬۴۲۵٬۰۰۰ (۲۰۱۱)
فرانسٱ ۴۸۰٬۰۰۰
کانادا ۳۷۵٬۰۰۰
بریتانیا گٱپ ۲۹۱٬۰۰۰
رۊسیٱ ۱۹۴٬۰۰۰ بیشتر د ۵۰۰٬۰۰۰
آرجانتین ۱۸۲٬۳۰۰
آلمان ۱۱۹٬۰۰۰
اوستارالیا ۱۰۷٬۵۰۰
برزیل ۹۵٬۳۰۰
آفریقا هارگٱ ۷۰٬۸۰۰
اکراین ۶۷٬۰۰۰- ۲۰۰٬۰۰۰
مجارستان ۴۸٬۶۰۰
مکزیک ۳۹٬۴۰۰
بلجیک ۳۰٬۳۰۰
هولند ۳۰٬۰۰۰
ایتالیا ۲۸٬۴۰۰
تورکیٱ ۲۶٬۰۰۰
ایران ۸٬۷۵۶
ڤولاتیا هٱنی ۲۵۰٬۲۰۰
زۊنیا

زۊنیا قسٱ کردنی:

زونا ویرگارمن:

زونا رازینه دار :

دین
Star of David.svg جیدیت
جرغٱیا لۉنی ڤابستٱ
ولات نشینیا شام، خلک عرو،آشوریا

جید، یه گل کلیمه عبری یه، وا مئنی ستایشت بیه. عبری زون سنتی جیدیا و زون جاونه ولات اسرائیل ه، جز زون عبری زونا ییدیش، لادینو، گویشت بخارائی، تاتی د مینجا پاره یی د جیدیا قسه بوئه.


سرچشمٱڤیرایئشت