الحرکە المقاومە الاسلامی ڤا نوم کوچک هٱماس یاٛ سامونگٱ ڤیرا اْسلامی سؽوسی ۉ جٱنڳیاری فلستینی ٱ. اؽ سامونگٱ د سال ۱۹۸۷ ڤا رٱدیارکنی عبدولعٱزیز رٱنتیسی ۉ شؽخ ٱمٱد یوسین ڤا داسون لٛشک فلسینی جۏمشت اْخڤان‌ ٱلموسلمین رٱڤٱندیاری بیٱ ۉ دالش ینٱ بیٱ کاْ ھٱماٛ ڤلات فلستین آزاد با.

هٱماس
رٱڤٱندیٛار شؽخ ٱمٱد یوسین، عبدولعٱزیز رٱنتیسی، مٱمۊد ٱلزھار ۉ 4 تا آیم ھٱنی.
سٱردیڤونکار سؽوسی خالد مٱشعل
یاریکار سٱردیڤونکار سؽوسی مۊسا ٱبۊ مٱرزۊق ۉ خالد مٱشعل
رٱڤٱندیٛاری بیٱ د 1987 (1987)
رٱڤٱندیاری دمایی براری بوسٱلمونؽا
نڤیسگٱ یا
ڤیر ۉ باڤٱرکو ڤیرا زایاراٛ یی فلستینی
ڤیرا زایاراٛیی اْسلامی
مٱسٱو اْسلام مٱسخۊسٱن مٱسٱبسۏنی)
ڤابستاْیی میٛن زایارٱیی دٱس براری اْسلامی
ساڤار قانۊندیاری
۷۴ / ۱۳۲
Party flag
Flag of Hamas.svg
دیارگٱ
hamas.ps/en


سرچشمٱڤیرایئشت