پاتٱخت یا مٱرکز سؽاسی ڤلات (ڤ اْنڳلٛیسی:Capital)، شٱئر ٱسلی یا سؽاسی یاٛ ڤلات یا یاٛ مٱئدۊدٱ هکۊمٱتی ئٱ کاْ بؽشتر د سایر شٱئرؽا گٱپتر ۉ پورنفۊستر بیٱ ۉ نهادؽا موهم هکۊمٱتی ها د ڤٱ[۱]

.


سرچشمٱڤیرایئشت

  1. پاتٱختؽا سٱفٱڤیا