پلاتاس دی سوبرانیا (plazas de soberanía del norte de Africa هومبراڤٱرٱ ڤا راساگٱیا هوکۊمٱتی شمال آفریقا) راساگٱ یا زیر باٛرٱق اْسپانیا ئٱ کاْ هان د شمال هومبٱست آفریقا. ایٛ راساگٱیا ۱۴۵٬۳۳۶ کٱس نفۊس دارن.

پلاتاس دی سوبرانیا

سرچشمٱڤیرایئشت