نوم جاگه اصلی نه واز بکیت.

ڤارسگر یٱنی چی یا ٱڤزاری کاٛ یاٛ گاٛل مٱفۊم نٱ می رسۊنٱ ڤاٛنۊ ٱڤزاریا ڤارسگرین:

  • ممبر، تریبون
  • ٱسگ، کتاڤ، رۊزنامٱ
  • رادیو، تیلیڤیزیۊن، سیمنما
  • اینترنت

سرچشمٱڤیرایئشت