ڤلات جاگٱؽیٱ کاْ چٱن تا آستوݩ یا ڤلاتچٱ هان دش.

نشقه توپوگرافی هوم بٱست اورۊپا
بٱئرکنوݩ سؽاسی ڤلاتؽا اورۊپا ری نٱشخٱ

سرچشمٱڤیرایئشت

ڤیکی پدیا اْنڳلٛیسی