نوم جاگه اصلی نه واز بکیت.

آلشتيا

هیچ چکسه ای د ویرایشت نئ
'''توٙماس آلڤا ئدیسون ''' ڤئ ئینگیلیسی ːThomas Edison (ڤئ دی ئوٙماە د [[۱۱ فئڤریە|۱۱ فئڤریە]] [[۱۸۴۷ (زایئشتی)|۱۸۴۷]] - د دونیا رأتە د [[۱۸ ئوکتوبر|۱۸ ئوکتوبر]] [[۱۹۳۱ (زایئشتی)|۱۹۳۱]]) [[نئھاساز|نئھاساز]] [[ڤولاتچە یا یأکاگئرئتە ئمریکا|ئمریکایی]] بی. ڤئ [[لامپ رئشنە یی|لامپ رئشنە یی]] نە نئھاسازی کئرد.
{{Rtl}}
'''توماس آلوا ادیسون''' وه اینگیلیسیːThomas Edison (زمار بیه [[۱۱ فوریه|۱۱ فوریه]] [[۱۸۴۷ (زایشتی)|۱۸۴۷]] - مالکنون [[۱۸ اکتور|۱۸ اکتور]] [[۱۹۳۱ (زایشتی)|۱۹۳۱]]) [[اختراکو|اختراکو]] و امورگر [[امرکا|امرکایی]] بی. وه [[لام رشنه‌ای|لام رشنه‌ای]] دروس کرد.
[[File:Thomas Edison2.jpg|thumbnail]]
==زنئیزئشت==
 
 
 
 
===رأڤأندیاری بأرق===
===راس کردن برق===
 
 
 
===گرامافونگئرامافون===
 
 
 
===لاملامپ رشنهرئشنە اییی===
 
 
 
 
===سیم نمانئما===
 
 
 
==سالیا آخرآخئر زنئیزئشت==
 
 
 
==سأرچئشمە==
==سرچشمه==
 
<references/>
 
[[Category:!Main category]]
[[دأسە:أصلی]]
۴۷٬۰۵۲

ویرایشتیا