فٱرخ مؽنجا ڤانیرؽا "قبرس"

هیچ چکسه ای د ویرایشت نئ
[[File:Flag of Cyprus.svg|thumbnail]]
'''قئبرئس''' یئ گئل ڤولاتە کئ ھا ھارگە أفتوزأنوٙن ھومپئیڤأند ئوروٙپا و پأتأختئش شأر [[نیکوٙزیا]] ە.
ای ولات ها د [[هارگه افتوزنون|هارگه افتوزنون]] اوروپا و پاتختش [[نیکوزیا|نیکوزیا]] ئه
==سأرچئشمە==
{{داسوٙن ئوروٙپا}}
۵۵٬۲۶۰

ویرایشتیا