ڤیرگار بٱلگٱ

‏۱۶ آڤریل ۲۰۱۹

‏۲۲ فڤریٱ ۲۰۱۹

‏۲۱ فڤریٱ ۲۰۱۹

‏۵ فڤریٱ ۲۰۱۹

‏۲ فڤریٱ ۲۰۱۹

‏۶ دسامر ۲۰۱۸

‏۲ دسامر ۲۰۱۸

‏۲۲ آگوست ۲۰۱۸

‏۲۱ آگوست ۲۰۱۸

‏۲۰ آگوست ۲۰۱۸

‏۱۹ آگوست ۲۰۱۸

‏۱۸ آگوست ۲۰۱۸

‏۱۷ آگوست ۲۰۱۸

‏۱۵ آگوست ۲۰۱۸

‏۱ ژۊئٱن ۲۰۱۸

‏۸ نوڤامر ۲۰۱۶

‏۱۸ سپتامر ۲۰۱۶

‏۲۵ مارس ۲۰۱۶

‏۲۴ مارس ۲۰۱۶

‏۲۹ فڤریٱ ۲۰۱۶

‏۱۷ آگوست ۲۰۱۵

‏۱۴ جۊلای ۲۰۱۵

‏۱۳ جۊلای ۲۰۱۵

‏۲۶ ژۊئٱن ۲۰۱۵

گٱپسالتر ۵۰