ڤیرگار بٱلگٱ

‏۳۰ آگوست ۲۰۱۹

‏۱۲ ماٛی ۲۰۱۸

‏۱۱ ماٛی ۲۰۱۸

‏۱۶ نوڤامر ۲۰۱۶

‏۸ مارس ۲۰۱۶

‏۶ مارس ۲۰۱۶

‏۱۸ ژوئٱن ۲۰۱۵

‏۱۷ ژوئٱن ۲۰۱۵

‏۱۳ فڤریٱ ۲۰۱۴

‏۵ فڤریٱ ۲۰۱۴

‏۳ فڤریٱ ۲۰۱۴