ڤیرگار بٱلگٱ

‏۲۳ آگوست ۲۰۱۹

‏۲۲ آگوست ۲۰۱۹

‏۸ ژانڤیٱ ۲۰۱۹

‏۷ ژانڤیٱ ۲۰۱۹

‏۳ دسامر ۲۰۱۸

‏۴ ژۊئٱن ۲۰۱۸

‏۵ فڤریٱ ۲۰۱۶

‏۱۴ دسامر ۲۰۱۵

‏۳۰ اوکتوبر ۲۰۱۵

‏۱۸ ژۊئٱن ۲۰۱۵

‏۱۷ ژۊئٱن ۲۰۱۵

‏۱۷ نوڤامر ۲۰۱۴

‏۱۳ فڤریٱ ۲۰۱۴

‏۱۱ فڤریٱ ۲۰۱۴