ڤیرگار بٱلگٱ

‏۲۲ آڤریلٛ ۲۰۱۹

‏۲۹ دسامر ۲۰۱۷

‏۲۸ اوکتوبر ۲۰۱۶

‏۱۷ دسامر ۲۰۱۵

‏۱۶ دسامر ۲۰۱۵

‏۳۰ اوکتوبر ۲۰۱۵

‏۱۸ ژوئٱن ۲۰۱۵

‏۱۷ ژوئٱن ۲۰۱۵

‏۶ فڤریٱ ۲۰۱۵

‏۱۳ فڤریٱ ۲۰۱۴

‏۱۱ فڤریٱ ۲۰۱۴