نوم جاگه اصلی نه واز بکیت.

سِر وینستون لئونارد اسپنسر چرچیل (وه دی اومائن د: ۳۰ نوامر ۱۸۷۴ - د دنیا رئته د : ۲۴ جانویه ۱۹۶۵) سیاستکار و نویسیار نوم دیار بریتانیایی یه که مینجا سالیا ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۵ یئنی د گات جئن جهونی دوئم و سی یه گل هنی د مینجا سالیا ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۵ نخس وزیر بریتانیا بی. وه افسر ارتش بریتانیا ئم بیه. چرچیل جاییزه نوبل نیسمون نه د سال ۱۹۵۳ سی نیسسه یاش گرت .[۱]

وینستون چرچیل
Churchill portrait NYP 45063.jpg
نخس وزیر بریتانیا
مٱشقۊل ڤ کار

اکتور ۱۹۵۱ – آوریل ۱۹۵۵

پاتشا ملکه الیزابت دوئم
مٱشقۊل ڤ کار

مه ۱۹۴۰ – جوئیه۱۹۴۵

وزیر دفا بریتانیا
لرد اول دریاداری
دونسمنیٛا شخسی
ڤ دی اۊمائن سِر وینستون لئونارد اسپنسر چرچیل
آکسفوردشر، اینگیلیس
د دونیا رٱتن راساگههاید پارک گیت، شهر لندن
زایارٱڤٱندی بریتانیا
پارتی سیاسی پارتی محافظه‌ کار
هومسر کلمنتین چرچیل
بچٱیا ماریگولد، مری سوامس
جاگٱ ایسجایی آکسفوردشر، اینگلیس
کاٛسم نویسیار، سیاستکار
دين انگلیکان
اْمزا
خدمات نزامی
جاییزٱیا جاییزه نوبل نیسمون سال ۱۹۵۳


سرچشمهڤیرایئشت